Pályázó neve Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete - Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány
Projekt címe A társadalmi kohézió erősítése a Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével
Szerződés száma EFOP-1.3.7-17-2017-00117

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Közösségfejlesztés
Közösségi tér kialakítása, működtetése
Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása
Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása
Hátránykompenzációs tevékenységek
Tanácsadás
Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése
Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése főtevékenységen belül

Választható tevékenységek:

Kallódó fiatalok támogatása, segítése